ĐĂNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN

1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ đăng tin, đăng baner quảng cáo,… trên saleland.vn

2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục đích và nguyên tắc hoạt động của saleland.vn. Đồng thời, quy định những nguyên tắc xử sự chung của các thành viên tham gia và sử dụng dịch vụ trên saleland.vn

3. Quy định về thành viên tham gia saleland.vn

Thành viên tham gia saleland.vn hay người sử dụng dịch vụ của saleland.vn là người có nhu cầu đăng tin bán, cho thuê, mua, thuê bất động sản và các dịch vụ khác (nếu có) tại saleland.vn (sau đây gọi là “Người đăng tin”).
Người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:
–    Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
–    Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế này về việc sử dụng dịch vụ của saleland.vn;
–    Toàn bộ thông tin Người đăng tin cung cấp cho saleland.vn là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

4.Quyền và trách nhiệm của chúng tôi
Chúng tôi có quyền từ chối hoặc xóa bất kỳ tin đăng nào vi phạm quy định hoặc không phù hợp.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung và tính chính xác của tin đăng do thành viên cung cấp.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ đăng tin miễn phí mà không cần thông báo trước.

5.Tuân thủ pháp luật

Thành viên cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc đăng tin bất động sản.

Thành viên chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của thông tin và hoạt động của mình.

Chúng tôi khuyến nghị thành viên đọc và hiểu rõ các quy định trên để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ đăng tin bất động sản tuân thủ quy định pháp luật.

ĐĂNG TIN RAO BÁN, CHO THUÊ NHÀ ĐẤT

Giới thiệu chi tiết về bất động sản của bạn : Khu nhà có vị trí thuận lợi, gần công viên, gần trường học ...
Upload hình bất động sản bán/cho thuê (>2 hình)