Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đăng tin trên chuyentrangbatdongsan.com.vn? Đăng tin thế nào nhanh nhất?

Có hai cách để đăng tin trên chuyentrangbatdongsan.com.vn:

•  Cách 1: Đăng tin không cần đăng ký tài khoản (đăng tin vãng lai) trên chuyentrangbatdongsan.com.vn

Bạn truy cập vào chuyentrangbatdongsan.com.vn, kích vào phần Đăng tin rao,  sau đó thực hiện đầy đủ theo các bước hướng dẫn, cuối cùng kích vào “Đăng tin không cần tài khoản”.  Nếu hệ thống báo tin đăng chưa thành công, bạn hãy xem lại và hoàn chỉnh mẫu đăng tin. Chú ý các trường có dấu “*” là bắt buộc phải điền. Đây là cách đăng tin nhanh nhất, tuy nhiên, nếu bạn sử dụng hình thức đăng tin này, bạn sẽ không thể tự mình thay đổi hay chỉnh sửa, đồng thời bạn chỉ được đăng không quá 3 tin hiển thị trên site.