Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ

Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ


Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là một yêu cầu cốt yếu, nếu làm tốt sẽ giúp các địa phương và cơ quan chức năng quản lý đất đai tốt hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác cấp sổ đỏ ở thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều trường hợp tồn đọng, khó giải quyết.

Hà Nội tiến tới quản lý đất đai theo mô hình tập trung. (Ảnh: TTXVN)

Hà Nội tiến tới quản lý đất đai theo mô hình tập trung. (Ảnh: TTXVN)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và triển khai kế hoạch, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo mô hình tập trung.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tính đến hết năm 2013, tỷ lệ cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và đã kê khai đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu đạt 99,6%.

Cho đến nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn 211.780 thửa đất do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng chưa cấp được sổ đỏ.

Cụ thể, trong số 211.780 thửa đất còn "vắng chủ," toàn thành phố Hà Nội có tới 67.769 thửa chưa kê khai cấp sổ đỏ; trên 144.000 thửa còn tồn đọng, khó khăn, vướng mắc do có nguồn gốc sử dụng đất vi phạm và nằm trong hành lang bảo vệ công trình công cộng nên các quận, huyện còn để lại chưa giải quyết.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đối với các trường hợp còn tồn đọng, vướng mắc, Sở đã hướng dẫn các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, đề xuất tháo gỡ, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ và xét duyệt cấp sổ đỏ hoặc lập hồ sơ quản lý đối các trường hợp này theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đang triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác cấp sổ đỏ trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, trong quá trình thực hiện ở địa phương phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng "một cửa,” xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo mô hình tập trung.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị địa chính không được ép người sử dụng đất nộp thêm các loại giấy tờ ngoài quy định của Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành và văn bản của thành phố đã ban hành, đồng thời sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm../.

(Theo Vietnam+)  

Top  In    Trở lại   Chia sẻ :
Xem tất cả
Bình luận
 » Tin tiếp theo