Hà Nội siết việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất dự án

Hà Nội siết việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất dự án


 

Từ ngày 1/1/2015 trở đi, UBND Thành phố cần làm rõ dự án đầu tư phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7032/UBND-TNMT yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Điều 58 Luật Đất đai về việc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên hoặc từ 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên, để bảo đảm căn cứ thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, UBND thành phố lập hồ sơ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo hướng dẫn đã ban hành.

Về nội dung cần làm rõ một số nội dung như: Trong thời gian kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đến 31/12/2014), báo cáo cần làm rõ dự án đầu tư có trong danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của cấp huyện do UBND cấp huyện tổng hợp trình UBND thành phố cấp tỉnh quyết định và phức hợp với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo đúng quy định.

Từ ngày 1/1/2015 trở đi, báo cáo cần làm rõ dự án đầu tư phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Báo cáo kết quả cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp thông qua. Đồng thời, làm rõ chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng còn lại được phép chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt...

Theo Infonet/UBND Hà Nội

Top  In    Trở lại   Chia sẻ :
Xem tất cả
Bình luận
 » Tin tiếp theo