MUA BÁN CHO THUÊ NHÀ ĐẤT

Sẽ có 26 dự án tại quận Hoàn Kiếm được cấp đất trong năm 2016


Vị trí : Hà Nội, Quận Hoàng Kiếm
(Saleland.vn) - Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hoàn Kiếm vừa được phê duyệt, 19 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 sẽ được chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và 7 dự án mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.
 
 
Ảnh minh họa.
 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm. Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Hoàn Kiếm diện tích được phân bổ: Đất nông nghiệp 15,76ha, đất phi nông nghiệp 512,99ha.

Còn danh mục các công trình, 
dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 có 16 dự án liên quan đến cắm mốc giới giải phóng mặt bằng, chưa có quyết định giao đất, 19 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và 7 dự án mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Tại quyết định này, UBND thành phố chỉ đạo, trong năm thực hiện, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàn Kiếm đã được UBND thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước 31/5/2016.

Đồng thời, UBND quận Hoàn Kiếm cần tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đât theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiên quyết không quyết định chấp thuận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những dự án, công trình không nằm trong danh mục kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2016; tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt; cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30/9/2016.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của quận Hoàn Kiếm, bên cạnh đó, tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến ngày 31/10/2016.
 

Theo Bizlive.vn 

 

Top     Trở lại   Chia sẻ :